تجاهر مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

تجاهر در لغت به معنای آشکار کردن، آشکار شدن و ظاهر شدن می باشد. اگر تجاهر در مقابل خفاء و پنهان کردن باشد مترادف با علن است. ممکن است تجاهر اعم و اوسع از علن باشد. در ماده 701 ق.م.ا در این مورد آمده است: «هر کس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود.»

(جزا) مرادف علن است (رک. علن) ماده 275 قانون مجازات عمومی.

اگر تجاهر در مقابل خفاء و پنهان کردن باشد و آنطور که در شعر ذیل گفته اند :

دانی که چنگ و عود چه تقریر می کنند       پنهان خورید باده که تکفیر می کنند

آنوقت تجاهر اعم و اوسع از علن خواهد بود.

فرق بین تجاهر علنی

در قوانین موضوعه کشوری تا سال 1313 برای کلمه علنی تعریفی نشده بود و معلوم نبود جرائم علنی که در قوانین کیفری بدان اشاره شده در چه مورد و مکانی مصداق پیدا می کند و دادرسان دادگاه ها و مامورین کشف جرائم هر یک به سلیقه و ذوق خود کلمه علنی را بنحوی تعبیر و تفسیر می کردند تا اینکه در28 اسفند ماه 1313 در قانون کیفر عمومی ماده 214 مکرر الف وضع و از تصویب مجلس گذشت:"از نقطه نظر قوانین جزایی (خواه این قانون و خاوه قوانین جزایی دیگر) منظور از ارتکاب عمل به طور علنی  ارتکاب آن در مرئی و منظر عموم است، اعم از این که امکنه ارتکاب عمومی باشد و یا ارتکاب در امکنه ایست که معد برای پذیرفتن عموم باشد، از قبیل حمام های عمومی، قهوه خانه، نمایشگاه و امثال آن". بنا بر تعریف فوق برای اینکه جرمی علنی محسوب شود یکی از دو عنصر ذیل به تنهایی کافی است تا مصداق پیدا کند.

الف: در مرئی و منظر عموم باشد، یعنی پیش چشم اشخاص باشد

ب: در اماکنی که معد برای پذیرفتن عموم باشد، از قبیل حمام های عمومی، قهوه خانه، نمایشگاه و امثال آن

با این تعریف برای گزینه ب نیاز نیست که اشخاصحضور داشته باشند و عمل را ببینند، و همان مکانیکه معد برای پذیرفتن عموم است، ولو اینکه خلوت و خالی از سکنه باشد و بزهی واقع شود کافی برای اطلاق جرم علنی خواهد بود.

بنابراین اگر شخصی بدر حمام عمومی که خالی از مشتری است، و یا کافه و رستورانی که هیچ کس در هنگام وقوع جرم در آن حضور نداشته باشد، مرتکب عملی شود که قانونا جرم است، جرم او علنی محسوب می شود و بر طبق مواد موضوعه قابل پیگیری است و لذل کلمه علنی که به فارسی به معنی آشکار است، مطابق تفسیری که در ماده فوق بعمل آمده، انجام عمل در مرئی و منظر عموم و یا محلی که معد برای پذیرفتن عموم خواهد بود.

حال باید دانست که تجاهر بفسق و جرم هم که در بعضی از مواد قانون کیفری عمومی بدان اشاره شده است به معنی علنی است، یعنی این دو کلمه با هم مترادف هستند و یا دارای فرق هستند.

مطابق پرونده های کیفری که در ماموریت خارج از مرکز و حوزه های قضایی شهرستانهای شخصا مشاهده کرده ام، غالب دادرسان محترم صرف استعمال مسکرات و یا وافور در کافه و قهوه خانه ها را جرم دانسته و مرتکب را طبق قانون 275 کیفری عمومی قابل تعقیب می دانند. برای توجه خاطر خوانندگان محترم عین ماده 275 قانون کیفری عمومی در ذیل ذکر می شود:

"هرکس متجاهرا استعمال مسکرات و یا افیون یا شیره تریاک یا مرفین یا بنک یا چرس نماید بحبس تادیبی از هشت روز تا سه ماه و یا بتادیه غرامت ده تومان الی پنجاه تومان محکوم خواهد شد". در حالی که به نظر نویسند بین کلمات تجاهر و علنی اتحاد معنایی نبوده و دو لفظ مترادف نیست، زیرا کلمه علنی صرفا صرفا معنی آشکار بودن عمل را می دهد بدون اینکه مرتکب قصد و یا نیتی داشته باشد که فعل خود را به مردم وانمود کرده و برخ ناظرین بکشد که: من چنین عملی را انجام می دهم. در حالیکه تجاهر نمودن به عمل جلب کردن ناظرین و عموم است. از طرف مرتکب به فعل شنیع خود و بعبارت آخری انجام عمل به طور علنی از لحاظ عدم امکان مرتکب است، بجلوگیری از هوای نفس و اطفا نائره شهوت خود، ولی تجاهر به معنی کار صدادار و بلند و جلب نظر حاظرین است به فعل ارتکابی. و در عین حال که امکان می رفته است که مرتکب از هوای نفس خود جلوگیری کرده باشد، و آن عمل را انجام ندهد، و مع الوصف علی رغم ناموس عفت و حیا تجاهر به عمل زشت و ناپسندی کرده باشد. بنابراین تجاهر به فسق معنی علنی بودن را در قانون نمی دهد، و این کلمه خود در قانون عنوان خارجی دارد و چنانچه نظر مقننین در ماده 275 فوق الذکر، صرف  ارتکاب عمل  در امکنه عمومی یا در مرئی و منظر عموم جرم بود، قطعا به جای کلمه تجاهر کلمه علنی را وضع می نمود، و چون بین کلمات علنی و تجاهر عموم و خصوص من وجه است، و همه وقت به کلمه تجاهر اطلاق علنی نمی شود، از همین جهت قانونگذار از ذکر کلمه علنی در ماده نامبرده خودداری کرده است. بنا به مراتب مذکوره در ماده 275 قانون کیفر عمومی مصداق خارجی پیدا نمی کند، مگر در موردی که مرتکب در عمل خود تظاهر و تجاهر کند.

استفاده و تجاهر به استفاده از مشروبات الکلی از منظر قانون

استفاده و تجاهر به استفاده از مشروبات الکلی :
خوردن مسکر موجب حد است اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کندیا نکند، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند (ماده165 قانون مجازات اسلامی)هر گاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گر چه نداند که خوردن آن موجب حد می شود (تبصره 2 ماده166 قانون مجازات اسلامی)
هر گاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد (ماده 167 قانون مجازات اسلامی)
هر گاه کسی دوبار اقرار کند که شراب خورده است محکوم به حد می شود(ماده 168 قانون مجازات اسلامی)
حد شرب مسکر برای مرد و یا زن 80 تازیانه است (ماده 174قانون مجازات اسلام)

هر کس مشروبات الکلی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به 3 ماه تا 6 ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم میشود (ماده702 قانون مجازات اسلامی(
هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به 3 ماه تا یک سال حبس و تا هفتادوچهار ضربه شلاق و از یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی یا یک و یا دو مورد از آنها محکوم می شود (ماده703 قانون مجازات اسلامی)

نمونه هایی از کابرد تجاهر در تفسیر های مواد قانونی

-به موجب بند(1)ماده(275)قانون‏ مجازات عمومی مصوّب 1304،تجاهر به‏ استعمال مشروب الکلی جرم و مرتکب به‏ مجازات سه تا شش ماه حبس محکوم می‏شد؛ و به موجب بند(2)همان ماده،پیاله‏ فروشی(1)برای استعمال مشروبات الکلی‏ جرم و مجازات شش ماه تا سه سال حبس را در پی داشت.علاوه بر این موارد،به موجب‏ ماده(1)آیین نامه امور خلافه و بند"9"ماده‏ مزبور،کسانی که در شوارع و معابر عمومی‏ عربده بکشند و یا تظاهرات مستانه نمایند،به‏ دو تا پنج روز حبس تکدیری(2)محکوم‏ می‏شوند.

قوانین

-هر کس متجاهرا و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات‏ الکلی استعمال نماید،علاوه بر اجرای حدّ شرعی شرب خمر،به دو تا شش ماه حبس‏ تعریزی محکوم می‏شود.(ماده 701 قانون‏ مجازات اسلامی)

 

آمار بازدیدکنندگان

1169امروزmod_vvisit_counter
1805دیروزmod_vvisit_counter
22796این هفتهmod_vvisit_counter
22713هفته گذشتهmod_vvisit_counter
70137این ماهmod_vvisit_counter
81850ماه گذشتهmod_vvisit_counter
1594338کل بازدیدهاmod_vvisit_counter
 
viagra