احصان مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

(فقه) اول- احصان دو قسم است: احصان مرد و احصان زن.

احصان مرد اجماع سه شرط زیر است در مرد :

الف- مرد آزاد مواقعه مشروع صورت دهد (در هر جهت)

ب- زنی به اختیار داشته باشد از طریق عقد دائم یا مالک کنیزی باشد.

ج- زن مزبور همیشه در اختیار مرد باشد.

فقهاء شرط بلوغ و عقل را هم افزوده اند و در آن خلاف است.

مردی که دارای شرایط بالا باشد محصن (بر وزن مسلم) نامیده می شود.

شرط های بالا اگر در شخص بالغ جمع شود و صاحب این شرط ها زنا کند آن زنا را زنای محصنه نامند.

احصان زن عبارت است از اجماع سه شرط زیر در زن:

الف- در ازدواج دائم مردی باشد یا مملوک او باشد.

ب- همیشه دسترسی به مرد مذکور بالا داشته باشد.

ج- زن اگر آزاد باشد مواقعه مشروع قبلاً صورت داده باشد.

چنین زنی را محصنه نامند و زنای او را در این شرایط پس از بلوغ، زنای محصنه گویند. احصان از کیفیات مشدده قانونی است.

احصان مذکور بالا در مورد زنا به کار می رود و در قانون کیفر ایران دیده نمی شود و به جای زنای محصنه عنوان «روابط نامشروع زن شوهردار و مرد زن دار» به کار رفته است (ماده 212 قانون مجازات عمومی).

دوم- در مورد جرم قذف، احصان از اجتماع عقل و بلوغ و حریت و اسلام و عفت در یک فرد حاصل می شود. احصان به این معنی از اصطلاحات فقهاء است و در نصوص شرعی دیده نشده است.

 

آمار بازدیدکنندگان

2036امروزmod_vvisit_counter
2979دیروزmod_vvisit_counter
2036این هفتهmod_vvisit_counter
26215هفته گذشتهmod_vvisit_counter
75592این ماهmod_vvisit_counter
81850ماه گذشتهmod_vvisit_counter
1599793کل بازدیدهاmod_vvisit_counter
 
viagra