عدم لزوم ذکر مشخصات اقلام در دعوای استرداد جهیزیه با توجه به تقویم خواسته مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

در دعوی استرداد جهیزیه که از جمله دعاوی مالی است با توجه به تقویم خواسته توسط خواهان و با توجه به مقررات مواد 61 به بعد قانون ایین دادرسی مدنی ، موجب قانونی برای صدور اخطاریه رفع نقص به منظور اعلام مشخصات اقلام مندرج در سیاهه جهیزیه نظیر: یخچال ، فرش، سرویس چوب و طلاجات وجود ندارد، چون فرض بر این است که مشخصات این اقلام نزد طرفین روشن و فاقد ابهام است.

بنابراین صدور قرار رد دادخواست به لحاظ عدم اعلام مشخصات اقلام مذکور در سیاهه جهیزیه فاقد محمل قانونی است. زیرا مطابق بند 4 ماده 64 قانون یاد شده در دعاوی راجع به اموال ، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه رسیدگی به آن ایراد یا اعتراضی نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری تعیین کرده باشد . بدیهی است اگر خوانده به تقویم خواسته اعتراض کند و این اعتراض موثر در مراحل بعدی رسیدگی بادش ، طبق ماده 63 قانون یاد شده دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین می کند نتیجتا ضمانت اجرای بند دوم ماده 53 قانون مرقوم منصرف از فرض مطروحه است

 

( نظریه شماره 7/3592 مورخ 88/6/14)

 

آمار بازدیدکنندگان

1544امروزmod_vvisit_counter
2979دیروزmod_vvisit_counter
1544این هفتهmod_vvisit_counter
26215هفته گذشتهmod_vvisit_counter
75100این ماهmod_vvisit_counter
81850ماه گذشتهmod_vvisit_counter
1599301کل بازدیدهاmod_vvisit_counter
 
viagra