آیا می دانید مجازات گواه دروغ در دادگاه چگونه تعیین می گردد؟ مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل


ماده 10 قانون انحصار وراثت: هر شاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت بر خلاف حقیقت شهادت دهد برای شهادت دروغ تعقیب و به مجازاتی که برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.

ماده 218- قانون مجازات عمومی : هر کس اعم از شهود و مطلعین و ممیزین و اهل خبر ، در امور حقوقی شهادت دروغ بدهد و یا عامدا بر خلاف واقع اظهار عقیده کند که در حکم محکمه موثر گردد، خواه کتبیف خواه شفاهی، به حبس تادیبی از یازده روز الی یک سال محکوم می شود و اگر در ازاء شهادت دروغ یا اظهار عقیده بر خلاف واقع وجه یا مالی گرفته باشد علاوه بر مجازات فوق به تادیه دو برابر آنچه که گرفته است محکوم می شود.


 

مقررات مربوط به گواهی

1-      در موارد زیر گواه باید از دادن گواهی خود داری کند:

الف) در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم باشد.

ب) در صورتی که بین گواه و کسی که گواهی به ضرر او داده می شود دعوی مدنی یا جزایی فعلا مطرح باشد و یا دعوی جزایی سابقا مطرح بوده و هنوز 5 سال در صورت جنایی بودن و 2 سال در صورت جنحه از صدور حکم قطعی نگذشته باشد.

پ) در صورتیکه بین گواه و یکی از اصحاب دعوی سمت خادم و مخدومی باشد.

2- ماده 1313 قانون مدنی- ( شهادت اشخاص زیر پذیرفته نمی شود ):

1-      محکومین  به مجازات جنایی 2- محکومین به امر جنحه  که محکمه در حکم خود آنها را از حق شهادت دادن در محاکم محروم کرده باشد 3- اشخاص ولگرد و کسانیکه تکدی را شغل خود قرار دهند 4- اشخاص معروف به فساد اخلاق 5- کسانیکه نفع شخصی در دعوی داشته باشند6- شهادت دیوانه در حال دیوانگی.

 

آمار بازدیدکنندگان

2478امروزmod_vvisit_counter
5116دیروزmod_vvisit_counter
19769این هفتهmod_vvisit_counter
22713هفته گذشتهmod_vvisit_counter
67110این ماهmod_vvisit_counter
81850ماه گذشتهmod_vvisit_counter
1591311کل بازدیدهاmod_vvisit_counter
 
viagra